Kuld E 2021

Født 7/5-21

Efter kombinationen

Thorndahl Dogs Orange Sanguine og Haquila Alano Le Petit Favorie

Tre fawn hanner

IMG_1692

far

far

E-kuld-2021tekst